Actievoorwaarden Kleenex® Allergy Comfort™ hooikoortstuintje actie 2022

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘hooikoorts’ actie voor het merk Kleenex® Allergy Comfort™ van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kimberly-Clark BVBA (verder te noemen: “de aanbieder”)

Gegevensbescherming

Alle persoonsgegevens die door de gebruiker worden verstrekt in het kader van deze actie, worden verzameld, gebruikt en verwerkt in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en het privacy beleid gepubliceerd op de website Kleenex.nl. Kimberly-Clark, de fabrikant van Kleenex®, behandelt deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en dusdanig dat een goede beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is. Het gebruik van uw persoonlijke gegevens is alleen mogelijk als u er toestemming voor geeft. Het ontbreken van toestemming voor het bovengenoemde doel staat u echter niet toe deel te nemen aan de promotie. Persoonsgegevens worden uitsluitend met derden uitgewisseld ten behoeve van de afhandeling van deze actie en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Kimberly-Clark geeft aan derden geen toestemming om persoonsgegevens op enige andere wijze te gebruiken. Voor alle andere informatie over de verwerking van persoonsgegevens, raadpleeg het privacy beleid gepubliceerd op de website https://www.kleenex.nl/privacybeleid.

Cookies

Zoals veel andere ondernemingen gebruiken wij soms de “cookie” technologie op onze website. Die cookies worden door je browser op de computer opgeslagen. Wanneer je inlogt dan vertelt dit type cookie ons of je ons eerder bezocht hebt of dat je een nieuwe bezoeker bent. De cookie verzamelt geen enkele persoonlijke informatie over jou en informeert ons niet omtrent manieren om contact met je te krijgen, en de cookie haalt geen informatie van je computer af. Wij gebruiken de diensten van Google/Analytics om de routes na te trekken die de bezoekers over onze site volgen. Door dit zo te doen, zijn wij beter in staat om te zien waarheen onze bezoekers op de site gaan en ervoor te zorgen dat het navigeren op onze site gemakkelijk is. Als je vragen hebt over Google/Analytics, dan moet je de Google/Analytics Reporting Service Privacy Policy raadplegen om te weten te komen hoe zij informatie verzamelen en gebruiken, en dan in het bijzonder de passage Policy on Privacy Statement for Visitors to Sites Tracked by WebTrends on Demand.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie, de website of de Facebookpagina worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Actievoorwaarden: Winactie Kleenex® Allergy hooikoortstuintje
  1. Deze actie is geldig van 25 mei t/m 31 juli 2022 en/of zolang de voorraad hooikoortstuintjes strekt en geldt voor iedereen die een persoonlijk aanbod krijgt vanuit de aanbieder
  2. Er dient binnen 3 dagen na ontvangst van de e-mail met het persoonlijke aanbod gereageerd te worden op het aanbod van de aanbieder om een gratis hooikoortstuintje te ontvangen, anders vervalt het aanbod. Dit aanbod is persoonlijk en we bezorgen het hooikoortstuintje alleen als je woonachtig bent in Nederland en door de aanbieder persoonlijk geselecteerd bent.
  3. Maximaal 1 inzending per huishouden/adres/e-mailadres en/of IP-nummer. Heb je de link van iemand anders ontvangen dan vervalt deelname.
  4. Het hooikoortstuintje heeft een vaste samenstelling.
  5. De bezorgdatum wordt door de aanbieder vastgesteld, je ontvangt hier per e-mail bericht over.
  6. Zonder opgaaf van redenen kan de aanbieder deelnemers uitsluiten van deelname.
  7. De actievoorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden.
  8. Gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de AVG.