Actievoorwaarden Kleenex Allergy Comfort™ zakdoeken actie 2022

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘probeer gratis’ actie van Kleenex Allergy Comfort zakdoeken van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kimberly-Clark B.V. (verder te noemen: “de aanbieder”).

Gegevensbescherming

Alle persoonsgegevens die door de gebruiker worden verstrekt in het kader van deze actie, wordenverzameld, gebruikt en verwerkt in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR) en het privacybeleid gepubliceerd op de website www.kleenex.nl. Kimberly-Clark, de fabrikant van Kleenex® Allergy Comfort zakdoeken, behandelt deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en dusdanig dat een goede beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is. Het gebruik van uw persoonlijke gegevens is alleen mogelijk als u er toestemming voor geeft. Het ontbreken van toestemming voor het bovengenoemde doel staat u echter niet toe deel te nemen aan de promotie. Persoonsgegevens worden uitsluitend met derden uitgewisseld (inclusief Desk Services) ten behoeve van de uitbetaling van de vergoeding en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Kimberly-Clark geeft aan derden geen toestemming om persoonsgegevens op enige andere wijze te gebruiken. Voor alle andere informatie over de verwerking van persoonsgegevens, raadpleeg het privacy beleid gepubliceerd op de website www.kleenex.nl.

Cookies

Zoals veel andere ondernemingen gebruiken wij soms de “cookie” technologie op onze website. Die cookies worden door je browser op de computer opgeslagen. Wanneer je inlogt dan vertelt dit type cookie ons of je ons eerder bezocht hebt of dat je een nieuwe bezoeker bent. De cookie verzamelt geen enkele persoonlijke informatie over jou en informeert ons niet omtrent manieren om contact met je te krijgen, en de cookie haalt geen informatie van je computer af. Wij gebruiken de diensten van Google/Analytics om de routes na te trekken die de bezoekers over onze site volgen. Door dit zo te doen, zijn wij beter in staat om te zien waarheen onze bezoekers op de site gaan en ervoor te zorgen dat het navigeren op onze site gemakkelijk is. Als je vragen hebt over Google/Analytics, dan moet je de Google/ Analytics Reporting Service Privacy Policy raadplegen om te weten te komen hoe zij informatie verzamelen en gebruiken, en dan in het bijzonder de passage Policy on Privacy Statement for Visitors to Sites Tracked by WebTrends on Demand.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruitvoortvloeien of anderszins verband houden met de actie, de website of de Facebook of Instagram pagina worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Actievoorwaarden: ‘Probeer GRATIS’ actie Kleenex® Allergy Comfort zakdoeken (8 stuks)
  1. Deze actie is geldig van 03-10-2022 to 30-11-2022 en/of zolang de voorraad coupons strekt en geldt uitsluiten bij aankoop van Kleenex Allergy Comfort zakdoeken.
  2. De coupon is op naam en exclusief geldig bij Kruidvat.
  3. Nabootsingen en/of kopieën van deze coupon worden niet geaccepteerd.
  4. Maximaal 1 coupon per persoon/adres/e-mailadres.
  5. De actie is alleen geldig in Nederland
  6. Gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de GDPR.
  7. Correspondentie omtrent deze actie is uitsluitend schriftelijk mogelijk en kan geschieden via de Kleenex consumentenservice. Zie link onderaan de website https://www.kleenex.nl/
  8. De aanbieder is gerechtigd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
  9. Gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de GDPR.
Kimberly-Clark BV, PO Box 450, 6710 BL Ede, the Netherlands, tel.: 0800-0227171, fax: 0318 697690,
www.kleenex.nl, Chamber of Commerce Arnhem no. 09093177
BTW/VAT no. NL0095.35.020.B01. F. van Lanschot